ม.ศรีปทุม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 (ออนไลน์) “ปฏิบัติตนอย่างไรในการทำงานช่วงโควิดให้ดูมีคุณค่า”

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา ก่อนออกป… อ่านเพิ่ม