ส่งมอบความสุข! SPU สวัสดีปีใหม่ 2565 กรรมการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์กฤช กาญจนาภา กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึกส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่ท่านศาสต… อ่านเพิ่ม