Sourcing for India เจาะตลาดอินเดียผ่านช่องทางเจรจาออนไลน์ วันที่ 18-21 ม.ค.นี้

ประเทศอินเดีย ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของโลกกว่า 1,380 ล้านคน และปี 2050 จะกลายเป็นประเทศที่มี GDP สูงกว่า สหรัฐฯ ทำให้ตลาดมีกำลังซื้อสูง และในรูปแบบ New Normal รูปแบบการเจรจาการค้… อ่านเพิ่ม