สมาคมประชาสัมพันธ์และการสื่อสารแห่งเอเชียแปซิฟิก มอบหมายให้พีอาร์นิวส์ไวร์เป็นผู้เผยแพร่ข่าวสารประจำพิธีมอบรางวัลปี 2565

สมาคมประชาสัมพันธ์และการสื่อสารแห่งเอเชียแปซิฟิก (Public Relations and Communications Association Asia Pacific หรือ PRCA APAC) ประกาศให้พีอาร์นิวส์ไวร์ (PR Newswire) บริษัทผู้ให้บริการเผยแพร่ข่าวสาร เ… อ่านเพิ่ม