กกพ. จับมือ PMG มอบรางวัลคนรุ่นใหม่ตระหนักรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ “โครงการผู้นำความคิดเพื่อความตระหนักรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ” สร้างความรู้-คาวมเข้าใจ ประโยชน์ของพลังงานก๊าซชีวภาพ แก่ นิสิต นักศึกษา ในพื้นที่ 4 จังหวัด 4 ภูมิภาค เป… อ่านเพิ่ม