พีไอเอ็ม ร่วมมือ นักวิชาการด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ติวเข้มออนไลน์ผ่าน True VROOM ส่งเสริมองค์ความรู้สู่การเป็นครูยุคใหม่

ศูนย์ PIM Career Academy ร่วมกับ ศูนย์ Sphere : Area of Learning สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ PIM Train the Trainer Pro… อ่านเพิ่ม