“One HomePro Fun Walk” นับก้าววิ่งเป็นเงินบริจาค ส่งต่อความสุขถึงผู้สูงวัย

โฮมโปร เดินหน้ารณรงค์พนักงานใส่ใจสุขภาพในโครงการ “One HomePro Fun Walk” พร้อมต่อยอดตอบแทนสังคม เปิดแอป Wirtual นับก้าววิ่งแปลงเป็นเงินบริจาคผ่านโครงการ “ก้าวเพื่อผู้สูงวัยในภาวะพึ่งพ… อ่านเพิ่ม