Novavax และสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย ยินดีองค์การอนามัยโลกขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินแล้ว

ครั้งแรกที่องค์การอนามัยโลกขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบมีโปรตีนเป็นพื้นฐานในกรณีฉุกเฉิน วัคซีนที่ได้รับการอนุมัติ EUL นี้ผลิตและวางจำหน่ายโดย SII ในชื่อ COVOVAX(TM) องค์การอนามัยโลกกำลังประ… อ่านเพิ่ม

Novavax เผยผลการวิจัยวัคซีนโควิด-19 ที่บริษัทพัฒนา พบประสิทธิภาพป้องกันโรคได้ 90% และป้องกันโรคอาการรุนแรงปานกลางและรุนแรงมากได้ 100% ในการทดลอง PREVENT-19 เฟสสาม

ประสิทธิภาพ 93% ต่อการป้องกันไวรัสสายพันธุ์น่ากังวลและสายพันธุ์น่าจับตามอง ประสิทธิภาพ 91% ในประชากรที่มีความเสี่ยงสูง ประสิทธิภาพ 100% ต่อการป้องกันไวรัส “ที่ไม่จัดว่าเป็นสายพันธุ์น่ากังวล/น่าจ… อ่านเพิ่ม

Novavax ประกาศผลวิจัยชั้นพรีคลินิก จากการศึกษาวัคซีนรวมที่บริษัทกำลังพัฒนา ป้องกันไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ได้ในตัวเดียว

– บทความวิจัยเผยให้เห็นพัฒนาการในการตอบสนองต่อทั้งโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ทั้งยังแสดงผลในการป้องกันไวรัส SARS-CoV-2 – ข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเซิร์ฟเวอร์รวมงานวิจัยสาขาชีววิทยาก่อนตีพิม… อ่านเพิ่ม