NovaFori ได้รับเลือกให้จัดหาเทคโนโลยีตลาดออนไลน์ให้กับ Climate Impact X (CIX) พร้อมขยายขนาดตลาดคาร์บอนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

– NovaFori ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดแบบ B2B จากลอนดอนได้รับเลือกเป็นพันธมิตรเทคโนโลยีของ Climate Impact X เพื่อให้การเข้าถึงระดับโลกในการซื้อคาร์บอนเครดิตที่เชื่อถือได้ – ความร่วมมือนี้สอดคล้อง… อ่านเพิ่ม