“เกล็นมาร์ค” และ “ซาโนไทซ์” ประกาศผลการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 จากการศึกษาสเปรย์พ่นจมูก NONS (FabiSpray(R)) ในผู้ป่วยโควิด-19 วัยผู้ใหญ่ในอินเดียที่ไม่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล

– การทดลองระยะที่ 3 ในอินเดียบรรลุผลลัพธ์หลัก และปรากฏให้เห็นว่าปริมาณไวรัสลดลง 94% ใน 24 ชั่วโมง และ 99% ใน 48 ชั่วโมง – NONS มีความปลอดภัยและทนต่อผลข้างเคียงได้ดีในผู้ป่วยโควิด-19 R… อ่านเพิ่ม