NHK WORLD-JAPAN Focus ประจำเดือนพฤษภาคม

เส้นทางสู่สันติภาพของโลกที่ ฮิโรชิมะ โตเกียว, ญี่ปุ่น – Media OutReach – 17 พฤษภาคม 25663 – NHK WORLD-JAPAN ซึ่งเป็นองค์กรสื่อสาธารณะของญี่ปุ่น NHK ที่เปิดให้บริการระหว่างประเทศ จะนำ… อ่านเพิ่ม