NDC Partnership เปิดตัวกองทุน Partnership Action Fund วงเงิน 33 ล้านดอลลาร์ หวังช่วยประเทศกำลังพัฒนาบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก

NDC Partnership ได้เปิดตัวกองทุน Partnership Action Fund (PAF) ในวันนี้ ในวงเงิน ณ วันเปิดตัวที่ 33 ล้านดอลลาร์ เพื่อให้สมาชิกนำไปใช้ตอบสนองความต้องการของประเทศกำลังพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว กองทุน PAF เป็… อ่านเพิ่ม