กระดาษยับยั้งแบคทีเรีย ต้องคริสต้า (Krysta)

กระดาษเช็ดหน้า และกระดาษชำระ “คริสต้า” ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีระดับสากล สามารถยับยั้งการสะสมของเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.99% ด้วยนวัตกรรม N9 Pure Silver ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน Indi… อ่านเพิ่ม

กระดาษชำระยับยั้งแบคทีเรีย ต้องกระดาษชำระคริสต้า (Krysta)

กระดาษชำระ “คริสต้า” ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีระดับสากล สามารถยับยั้งการสะสมของเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.99% ด้วยนวัตกรรม N9 Pure Silver ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน Indian Institute of Te… อ่านเพิ่ม