MSC มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนจากโครงการ Metro Care ให้แก่ 3 โรงเรียน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC โดย คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ เป็นประธานในโครงการ METRO CARE “สานฝันวัยเด็ก” สนับสนุนมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน โดยตัวแทนพ… อ่านเพิ่ม