“ลาซูดี” สตาร์ทอัพพร็อพเทคได้รับเงินลงทุน 2 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หลังจากที่ ลาซูดี (Lazudi) ได้กลายเป็นผู้นำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์บนระบบคลาวด์แห่งแรกของประเทศไทย ด้วยเงินลงทุน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ… อ่านเพิ่ม