Latitude 7320 Detachable มอบศักยภาพที่แตกต่าง รองรับวันทำงานที่หลากหลาย

บทเริ่มต้นของ “การทำงานจากที่บ้าน” ปัจจุบันพัฒนาไปสู่ “การทำงานได้จากทุกแห่งหน” ซึ่งผู้ใช้แทบทุกคนล้วนเห็นตรงกันว่าการทำงานได้จากทุกแห่งหนนั้นย่อมดีกว่าทำงานจากที่บ้านเพียงอย่างเดียว สิ่งที่น่าตื่นเต้… อ่านเพิ่ม