“เก้ามงคลกรุ๊ป” เร่งฉีดให้พนักงาน-ครอบครัว และแบ่งปันผู้ยากไร้

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท เก้ามงคลกรุ๊ป จำกัด ได้ทำการซื้อวัคซีน ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กว่า 250โดส เพื่อฉีดให้กับพนักงานฟรี และแจกจ่ายไปยังค… อ่านเพิ่ม