Just Eat Takeaway.com ผนึกกำลัง Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) แพลตฟอร์มชำระเงินที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกเลือกใช้ ประกาศในวันนี้ว่า Just Eat Takeaway.com แพลตฟอร์มส่งอาหารออนไลน์ชั้นนำระดับโลก จะนำโซลูชันการออกบัตรของ Adyen ไปใช้ในรูปแบบของ Takeaw… อ่านเพิ่ม