จัดเสวนาวิชาการ 1 เดือน RCEP เดินหน้าธุรกิจปี 2022

งานเสวนาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร ทางลัดในการเจาะตลาด RCEP (RCEP Mark… อ่านเพิ่ม