1 ใน 6 ของคนทั่วโลกมีปัญหาด้านการอ่าน เนื่องจากภาวะ Irlen Syndrome

เด็กและผู้ใหญ่หลายล้านคนทั่วโลกมีภาวะ Irlen Syndrome ซึ่งเป็นภาวะที่สมองไม่สามารถประมวลผลคลื่นแสงบางคลื่นแสง หรือสีบางสีได้ อาการมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรง เช่น ปัญหาด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ความไวต… อ่านเพิ่ม