การประชุม International Finance Forum เผยแพร่รายงาน IFF China ประจำปี 2564

การประชุม International Finance Forum (IFF) ประกาศเผยแพร่รายงาน IFF China ประจำปี 2564 (“รายงาน”) ซึ่งสรุปนโยบายที่สำคัญของจีนและโอกาสความร่วมมือระดับโลกในบริบทของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-1… อ่านเพิ่ม