“ดาต้าอินเทโล” คาด ตลาดฉลากกาวทั่วโลกโตในอัตรา CAGR 5.4% จนถึงปี 2573

จากการศึกษาตลาดโดยดาต้าอินเทโล (Dataintelo) ในหัวข้อ “ตลาดฉลากกาวทั่วโลกโดยแบ่งตามประเภท, ตามวัสดุ, ตามประเภทกาว, ตามการใช้งาน, ตามอุตสาหกรรมที่ใช้งาน และภูมิภาค: ขนาด, ส่วนแบ่งตลาด, เทรนด์ และก… อ่านเพิ่ม