สพอ. มจพ.เปิดหลักสูตร In-House Training ประจำปี 2565

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระ… อ่านเพิ่ม

สพอ. เปิดหลักสูตร In-House Training ประจำปี 2564

ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดหลักสูตร In-House Training ประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้ 1. ผู้ควบคุมประจำหม้อน… อ่านเพิ่ม