TOA เผยเทรนด์สี 2022 สะท้อนไลฟ์สไตล์ในยุค Now Normal

“สีสัน” นับเป็นพลังความอัศจรรย์ ที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกในการดำรงชีวิตของมนุษย์มาอย่างช้านาน ตั้งแต่อาหารการกิน เสื้อผ้า วัตถุสิ่งของ อาคารบ้านเรือน และสถาปัตยกรรมต่างๆ TOA ในฐานะผู้เชี่ยวชา… อ่านเพิ่ม