องค์กรด้านสุขภาพจิตเด็กชั้นนำเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาความบอบช้ำของทารก เด็ก และวัยรุ่นทั่วโลก

องค์กรด้านสุขภาพจิตเด็กชั้นนำเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาความบอบช้ำของทารก เด็ก และวัยรุ่นทั่วโลก สิงคโปร์ – Media OutReach – 30 พฤษภาคม 2566 – มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าความผิดปกติท… อ่านเพิ่ม