เปิดตัวผลิตภัณฑ์ HYABELL (ไฮยาเบล)

นายอนุมัติ อาหมัด ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท เค.เอ็น.เอ. อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเภสัชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ชั้นนำ ร่วมกับ นายนาดิ้รชา ปาทาน รองประธานกรรมการบริหาร บริษั… อ่านเพิ่ม