AnyMind Group จับมือ HUMAN ขจัดปัญหาการโกงสถิติโฆษณาจากบอทเพื่อวัดผลโฆษณาด้วยความโปร่งใส

POKKT เพิ่มระดับป้องกันการทุจริตโฆษณา หรือ Ad Fraud ด้วยระบบของ HUMAN ให้นักโฆษณาเข้าถึงและได้ผลลัพธ์จากผู้ใช้งานที่แท้จริงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทย 7 ตุลาคม 2564: AnyMind Group ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ช่… อ่านเพิ่ม