โครงการ Housing Revolution ของโดมินิกา สร้างบ้านทนต่อสภาพอากาศให้ 10 ครอบครัว

เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ เครือรัฐโดมินิกาได้ส่งมอบบ้าน 10 หลังให้แก่ 10 ครอบครัวในหมู่บ้าน Cochrane ภายใต้โครงการ Housing Revolution โดยบ้านเหล่านี้สามารถรับมือต่อสภาพอากาศ ซึ่งหมายความว่าได้รับการสร้างขึ้… อ่านเพิ่ม