ร่วมออกบูธกับเราในงาน Health Tech Thailand งานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ

Health Tech Thailand งานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ เครื่อ… อ่านเพิ่ม