มณฑลกวางตุ้งจัดมหกรรมสินค้าออนไลน์ Guangdong Premium Products International Trade Online Expo – Electronics Expo วันที่ 10-14 พ.ค.นี้

– มหกรรมสินค้าครั้งนี้จะเป็นการนำลูกค้าทั่วโลกให้มาพบกับผู้ผลิตในจีนโดยตรง มหกรรมสินค้า Guangdong Premium Products International Trade Online Expo – Electronics Expo ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการปร… อ่านเพิ่ม