European Wellness จับมือรัฐบาลจีน พัฒนาการศึกษาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางชีวภาพ

European Wellness Academy (EWA) องค์กรด้านการศึกษาภายใต้กลุ่มธุรกิจ European Wellness Biomedical Group (European Wellness) ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ร่วมกับรัฐบาลจีนประจำเมืองหยานไท่ มณฑลซานต… อ่านเพิ่ม