Erickson Inc. เริ่มประเมินตัวเลือกทางกลยุทธ์ เพื่อเร่งการเติบโตในแวดวงปฏิบัติการด้านการบินและ MRO

Erickson Inc. ประกาศว่า บริษัทได้ซื้อกิจการของ Houlihan Lokey, Inc. เพื่อสำรวจหาตัวเลือกทางกลยุทธ์ ในการเร่งการเติบโตของบริษัทและรักษาตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรม Doug Kitani ซีอีโอและกรรมการ กล่าวว่า … อ่านเพิ่ม