ดีป้า เตรียมเปิดโครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เชื่อมโยงประชาชนสู่ “ประเทศไทย…ไร้รอยต่อ”

ดีป้า เตรียมเปิดโครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เชื่อมโยงประชาชนสู่ “ประเทศไทย…ไร้รอยต่อ” 26 ธันวาคม 2564, กรุงเทพมหานคร – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย ผศ.ดร.ณัฐพล… อ่านเพิ่ม