10 สาขาวิชาที่โลกต้องการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10 สาขาวิชาที่โลกต้องการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2565 สนใจสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม… อ่านเพิ่ม