CEA ผนึกกำลัง CCI ต่อยอดความสำเร็จโครงการ Grand Master เปิดให้ดาวน์โหลดหลักสูตร E-Learning สาขาอาชีพเครื่องถมและผ้าทอมัดหมี่ ฟรี!

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ CCI เปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้แบบ E-Learning ในโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน… อ่านเพิ่ม