นาฬิกาทางการแพทย์ของ CardiacSense ได้รับเลือกให้ใช้ตรวจวัดสัญญาณชีพและสภาพร่างกายของนักบินอวกาศอิสราเอลระหว่างปฏิบัติภารกิจ

CardiacSense ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีการแพทย์ และ Israel Aerospace Medicine Institute ซึ่งเป็นสถาบันเวชศาสตร์การบินและอวกาศของอิสราเอล ได้รับเลือกให้ส่งนาฬิกาทางการแพทย์ของ CardiacSense ไปยังอวกาศ โดยน… อ่านเพิ่ม