PEA ผนึกกำลัง บางจากฯ เปิดให้บริการเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA

PEA ผนึกกำลัง บางจากฯ เปิดให้บริการเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก บนเส้นทางหลักทุกระยะ 100 กิโลเมตร ครอบคลุมทุกทิศทั่วไทย รองรับรถ EV ชูจุดเด่นแอปพลิเคชันจัดการข้อมูลพ… อ่านเพิ่ม