ลดความเสี่ยงก่อนเกิดโรคร้าย ด้วยโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร

มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร คือ มะเร็งที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงทวารหนัก ได้แก่ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้เล็ก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก รวมถึงมะเร็งที่เกิดใน… อ่านเพิ่ม