แอปเพียนประกาศการลงทุนเชิงกลยุทธ์ เพื่อดำเนินกิจการเหมืองสังกะสี รอช ปินาห์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนามิเบีย

แอปเพียน แคปิตอล แอดไวซอรี แอลแอลพี (Appian Capital Advisory LLP หรือ “แอปเพียน”) ที่ปรึกษาด้านการลงทุนเพื่อคุณค่าระยะยาวโดยมุ่งเน้นกองทุนเอกชนที่ลงทุนในบริษัทเหมืองแร่และบริษัทที่เกี่ยวข้… อ่านเพิ่ม