“แลมบ์ดาเทสต์” เปิดตัวฟีเจอร์วิเคราะห์ความล้มเหลวในการทดสอบด้วยเอไอ ในแพลตฟอร์มประสานการทดสอบอัจฉริยะ “ไฮเบอร์เอ็กซีคิวท์”

ฟีเจอร์นี้เปิดโอกาสให้ลูกค้าพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพสูงยิ่งขึ้น พร้อมลดระยะเวลานำออกสู่ตลาด และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า แลมบ์ดาเทสต์ (LambdaTest) แพลตฟอร์มทดสอบอัจฉริยะครบวงจรระบบคลาวด์สำหรับองค์กรธุรกิจ… อ่านเพิ่ม