เครื่องดื่มสมุนไพรโพชง คว้ารางวัล3ปีซ้อน ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแห่งปีชีวจิต Awards 2021

คุณพริ้งเพรา โตกะคุณะ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพีไฟว์กรุ๊ป เข้ารับรางวัลชีวจิต Awards 2021 รางวัลแห่งความภูมิใจของคนสุขภาพจากนิตยสารชีวจิตแบรนด์สุขภาพ แก่บุคคลคุณภาพ องค์กรคุณภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ โ… อ่านเพิ่ม