ภาคีนับ 100 องค์กร ร่วมจัดงาน Good Society Summit 2021

ภาคีผู้จัดงาน Good Society Summit 2021 ชวนทุกคนร่วมลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมเป็นสังคมดีในแบบที่ทุกคนต้องการ ภายใต้คอนเซปต์ “ความหวังในวิกฤต Hope in Crisis” พบกับ 3 Forum เวทีแลกเปลี่ยนประเ… อ่านเพิ่ม