Double A Care ส่งความห่วงใยกันและกันให้กับชุมชนปราจีนบุรี

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหน้ากากอนามัย Double A Care จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่… อ่านเพิ่ม