“หอยจ๋า อร่อยจี๋” ปรับธุรกิจรับมือโควิด-19 ชูมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด

ภาวะวิกฤติคลัสเตอร์ไวรัสโควิด-19 ระบาดระลอก 3 ทำเอาหลากหลายธุรกิจเกิดอาการหยุดชะงัก ได้รับผลกระทบกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งหนึ่งในธุรกิจที่ค่อนข้างได้รับผลกระทบโดยตรงคือธุรกิจร้านอาหาร เพราะผู้บริโภ… อ่านเพิ่ม