มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดอบรมฟรี 4 หัวข้อ เนื้อหาแน่น!!!

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาสาช่วยจุดประกายเพื่อนผู้ประกอบการ เชื่อมต่อนักธุรกิจจากหอการค้าไทย, YEC, และ GS.UTCC Academy ร่วมจัดอบรมฟรี 4 หัวข้อ เนื้อหาแน่น!!! พบกับการกลับมาอีกครั้งของ Business Boost up… อ่านเพิ่ม