โค้งสุดท้าย กับการลงแข่ง THE NATIONAL MEDIATION COMPETITION ครั้งที่ 3

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ขอเชิญชวนนิสิต – นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เรียนคณะหรือสาขาใดก็ได้ เข้าร่วมแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ในโครงการ The National Mediation Competition ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็น… อ่านเพิ่ม