คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง รับสมัคร น.ศ. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ป. ตรี โควตาเรียนดี ปี’ 65

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 5 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรร… อ่านเพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง รับสมัคร น.ศ. โควตาเรียนดี ปี’ 65

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับปริญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่แล… อ่านเพิ่ม