มจพ. มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีเชิดชูเกียรติ “บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ” ประเภท ก. “อาจารย์ดีเด่น”และประเภท ข. “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น” จำนวน 4 ราย เนื่องใ… อ่านเพิ่ม