มจพ. มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิ… อ่านเพิ่ม