เครื่องดื่มเอส เปิดตัวแคมเปญ “ร้อนนี้ เย็นซ่าสดชื่นแน่ แค่เอสครับเพื่อน”

“เอส โคล่า” เปิดตัวแคมเปญ “ร้อนนี้ เย็นซ่าสดชื่นแน่ แค่เอสครับเพื่อน” นางเจษฎากร โคชส์ (คนกลาง) รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการตลาด บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด เปิดตัวแคมเปญ “ร้อนนี้ เย็นซ่าสดชื่นแน่ แค่เอสค… อ่านเพิ่ม